• Terveyden ja hyvinvoinnin puolesta
  • Terveyden ja hyvinvoinnin puolesta
  • Terveyden ja hyvinvoinnin puolesta

Palvelut

Kela-korvaukset

Vuonna 2017 Kela-korvattavien lääkkeiden alkuomavastuu on 50e. Alkuomavastuulla tarkoitetaan sitä, että asiakas maksaa korvattavat reseptilääkkeensä kokonaan itse 50 euroon asti, jonka jälkeen asiakas saa Kela-korvauksen reseptilääkkeistä, jotka kuuluvat korvauksen piiriin. Alkuomavastuu koskee kaikkia yli 18-vuotiaita ja sitä aletaan soveltaa sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.
Kela korvaa kerrallaan enintään kolmen kuukauden lääkemäärän. Seuraava erä korvataan, kun edellinen lääkemäärä on käytetty ohjeen mukaan lähestulkoon loppuun.

Korvausluokat:

  • Peruskorvaus 40 %
  • Alempi erityiskorvaus 65 %
  • Ylempi erityiskorvaus 100 %, jonka omavastuu 4,50e/lääke/ostokerta
  • 2017 Vuosiomavastuu 605,13e, jonka jälkeen omavastuu 2,50e/lääke/ostokerta

Lisätietoja Kela-korvauksista www.kela.fi/laakkeet

Lääkevaihto

Tarjoamme apteekissamme lääkärin määräämän lääkkeen tilalle edullisemman valmisteen mikäli sellainen on saatavilla ja määrätty lääke on vaihtokelpoinen. Vaihtokelpoinen lääke voi olla eri valmistajan valmistama, mutta se sisältää samaa vaikuttavaa lääkeainetta yhtä suuren määrän kuin lääkärin reseptiin kirjoittama valmiste. Vaihtokelpoisen lääkkeen sisältämät apu- ja täyteaineet saattavat poiketa alkuperäislääkkeestä, jolloin esimerkiksi tabletin ulkonäkö voi olla erilainen.

Lääkeneuvonta

Apteekin asiantunteva farmaseuttinen henkilökunta opastaa sinua lääkkeen oikeassa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä. Varmistamme aina lääkkeen sopivuuden ja annostuksen sekä tarkastamme mahdolliset haitta- ja yhteisvaikutukset. On kuitenkin tärkeää, että myös asiakas itse tuntee oman lääkityksensä.

E-resepti

E-reseptejä haettaessa, esitäthän Kela-kortin tai lääkärin tulostaman potilasohjeen.
Omia e-reseptejä voi tarkastella ja tulostaa kirjautumalla Omakantaan osoitteessa www.kanta.fi

E-reseptejä voit uusia joko apteekkimme kautta (palvelu on maksullinen) tai Omakanta-palvelussa. Apteekistamme saat myös jäljennöksen potilasohjeesta ulkomaan matkaa varten (palvelu on maksullinen).

Lääkejätteiden vastaanotto

Apteekki vastaa myymiensä valmisteiden oikeasta säilytyksestä ja asianmukaisesta käsittelystä, joten apteekki ei hyvitä asiakkaalle luovutettuja käyttämättä jääneitä lääkkeitä lääketurvallisuussyistä. Vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet ovat ongelmajätettä. Kotitaloudet voivat tuoda lääkejätteensä apteekkiin hävitettäväksi veloituksetta. Elohopeakuumemittarit, jodipitoiset lääkkeet sekä ruiskut ja neulat tulisi palauttaa erillään muusta lääkejätteestä. Tarkemmat neuvot ja ohjeet löydät alla olevasta linkistä:

Apteekki tiedottaa lääkejätteet perusohje 2015 (PDF)

Erityispalvelut

Tutustu palveluihin tarkemmin klikkaamalla alla olevia otsikoita